דע את זכויתך!

המוסך חייב לידע את בעל הרכב על חלקים שהוחלפו ברכב ,במידה והוחלפו.
בנוסף חובה להשתמש רק בחלפים העומדים בתקן.
המוסך צריך לשמור את החלקים הישנים שהוחלפו ברכב ולהראות אותם לבעל הרכב ,אם בעל הרכב מעוניין ימסרו לו החלפים ע"פ דרישתו.